Mục đích công việc

 

·        Nhằm phát huy tinh thần học nhóm, nân cao chất lượng học tập, kỹ năng lập trình

·        Bài làm dựa trên mô hình 3 tầng

o   Chia nhỏ chức năng của ứng dụng các thành phần dựa trên công việc mà thành viên đó thực hiện

o   Phát triển phần mềm dựa trên mô hình 3 tầng cho phép các lập trình viên có thể cập nhật, thay đổi các chức năng của mỗi tầng riêng biệt mà không phá vỡ code của các tầng khác

·        Mô hình 3 tầng.

o   Tầng dữ liệu: Data Tier . Bao gồm các bảng trong CSDL, các thủ tục...

o   Tầng nghiệp vụ:  Business Tier. Bao gồm các lớp C#, trong tầng này có thư viện DataAccesss chứa các lớp thực hiện lấy, thêm, xóa, sửa, từ CSDL

o   Tầng giao diên: Presentation Tier. Có thể sử dụng nhiều công nghệ khác nhau chứa phần giao diện của ứng dụng như

§  Web: ASP.NET

§  Web Form

§  ASP User Control,

§  Control...

·        Mô hình


Mục đích công việc


Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn