Lược đồ quan hệ


I. Tầng dữ liệu: Data Tier

1. Lược đồ quan hệ

Lược đồ quan hệ
Trên đây là sơ đồ lược đồ quan hệ của bảng cơ sở dữ liệu SQL

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn