Giới thiệu thành viên nhóm

Giới thiệu thành viên nhóm 10

Giới thiệu thành viên nhómNhóm trưởng 

Trần Văn Hòa
MSSV : 0915042 

Thành viên

Thái Văn Nam
MSSV: 0915074 

Nguyễn Duy Mẫn
MSSV: 0915072 

Trần Ngọc Quý
MSSV: 0915088 

Nguyễn Quốc Viết
MSSV: 0915143

Trên đây là danh sách các thành viên của nhóm 10 lớp CTK33CD Trường Đại học Đà Lạt khoa Công nghệ Thông tin

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn